יום רביעי, 1 בנובמבר 2017
האוניבריסטה הפתוחה, רעננה