יום שני, 28 בנובמבר 2022
האוניברסיטה העברית, ירושלים