יום שני, 6 בנובמבר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים