יום ראשון, 15 באוקטובר 2017
בית ההסתדרות, ארלוזורוב 93, ת"א