יום חמישי, 26 באוקטובר 2017
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה