יום ראשון, 17 בספטמבר 2017
המרכז הבינתחומי, הרצליה