יום ראשון, 6 באוגוסט 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים