יום רביעי, 9 באוגוסט 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים