יום רביעי, 18 באוקטובר 2017
בית הפרקליט, דניאל פריש 10, תל-אביב