יום חמישי, 27 באפריל 2017
לשכת העיתונות הממשלתית, ירושלים