יום שלישי, 25 באפריל 2017
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה