יום רביעי, 12 ביולי 2017
בית הפרקליט, דניאל פריש 10, תל-אביב