יום שישי, 5 במאי 2017
בית הפרקליט, דניאל פריש 10, תל-אביב