יום שלישי, 13 ביוני 2017
בית הפרקליט, דניאל פריש 10, תל-אביב