יום שלישי, 21 במרץ 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים