יום חמישי, 30 במרץ 2017
מרכז ארץ ישראל יפה, תל-אביב