יום ראשון, 26 בפברואר 2017
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה