יום שני, 16 בינואר 2017
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים