יום שלישי, 17 בינואר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים