יום שני, 5 בדצמבר 2016
מלון ענבל, ירושלים

 

דיון