יום שלישי, 22 בנובמבר 2016
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה