יום ראשון, 30 באוקטובר 2016
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים