יום רביעי, 23 בנובמבר 2016
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה