יום שלישי, 31 במאי 2016
האוניברסיטה העברית, ירושלים