יום שני, 28 במרץ 2016
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים