יום רביעי, 10 בפברואר 2016
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה