יום חמישי, 26 בנובמבר 2015
המרכז הבינתחומי, הרצליה