יום רביעי, 25 בנובמבר 2015
המרכז הבינתחומי, הרצליה