יום רביעי, 28 באוקטובר 2015
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה