יום רביעי, 28 באוקטובר 2015
מייקס פלייס, רח' יפו 33 ירושלים