יום שני, 21 בספטמבר 2015, 07:00 PM
בית ההסתדרות, תל אביב