יום רביעי, 26 באוגוסט 2015, 12:00 PM
בית סוקולוב, תל-אביב