יום רביעי, 5 באוגוסט 2015
בית ההסתדרות, ארלוזורוב 93, תל-אביב