יום רביעי, 3 ביוני 2015
מכון ון-ליר, ירושלים

 

מ