יום חמישי, 30 באפריל 2015
מרכז ציפורי, יער ירושלים