יום ראשון, 26 באפריל 2015
המרכזי הבינתחומי, הרצליה