יום שלישי, 17 בפברואר 2015
תולעת ספרים, רחוב מאז"ה 7, תל-אביב