יום ראשון, 11 בינואר 2015
המכללה האקדמית הדסה, ירושלים