יום ראשון, 11 בינואר 2015
האוניברסיטה העברית, ירושלים