יום שני, 29 בדצמבר 2014
האוניברסיטה העברית בירושלים