יום שלישי, 2 בדצמבר 2014
האוניברסיטה הפתוחה, באר שבע