יום חמישי, 20 בנובמבר 2014
בנין עלית: ז'בוטינסקי 8, רמת-גן