יום רביעי, 19 בנובמבר 2014
האוניברסיטה העברית, ירושלים