יום חמישי, 20 בנובמבר 2014
בית ההסתדרות, תל-אביב - יפו