יום שלישי, 30 בספטמבר 2014
המכללה האקדמית תל אביב-יפו