יום רביעי, 3 בספטמבר 2014
בנייני האומה, ירושלים

 

מושב