יום שלישי, 29 בנובמבר 2022
המרכז הבינתחומי, הרצליה