המנכ"ל הנוכחי של רשות השידור, יוני בן-מנחם (צילום ארכיון: פלאש90)

המנכ"ל הנוכחי של רשות השידור, יוני בן-מנחם (צילום ארכיון: פלאש90)

ברק שטרוזברג, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר, דחה אתמול פעם נוספת בקשה של מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם לשנות את תנאי השכר של עוזרו הבכיר זליג רבינוביץ'. הפעם כלל שטרוזברג בתגובתו ביקורת שאינה משתמעת לשתי פנים על טענות שהעלה בן-מנחם ועל תפקודו של רבינוביץ' כמרכז בפועל של הרפורמה.

בעבר נעשו כמה פניות מטעם רשות השידור בעניין תנאי העסקתו של רבינוביץ', אך הן נדחו. ברשות ביקשו לשלם לרבינוביץ' שכר של 33 אלף שקל בחודש, במקום 22 אלף שקל, אך במשרד הממונה על השכר מצאו כי בקשה זו "אינה מבוססת על אדנים מוצקים".

ממכתבו של שטרוזברג עולה כי לפני כשבועיים פנה בן-מנחם בבקשה נוספת לשנות את תנאי שכרו של רבינוביץ', והפעם גייס לטובתו את החלטת בית-הדין לעבודה, שלהבנתו אישר את הרחבת סמכויותיו של רבינוביץ' מעבר להיותו עוזר מנכ"ל.

"אבקש לציין כי האמור במכתבך", כתב לו שטרוזברג, "[...] אינו עולה בקנה אחד עם החלטת בית-הדין מיום 16.10.2012 בעניינו של מר רבינוביץ', וכי אופן הצגתך את הדברים אינו נכון, למצער. בניגוד לאמור במכתבך, בית-הדין לא אישר את מינויו של מר רבינוביץ' לתפקיד מרכז הרפורמה. ההפך הוא הנכון. בית-הדין קבע [...] כי עד למועד קבלת החלטה נוספת בעניין, מר רבינוביץ' ישמש אך ורק כעוזר מנכ"ל".

בהמשך המכתב מצטט שטרוזברג מהחלטת בית-הדין ומדגיש כך: "אין כל בסיס לטענתך כי מינויו של מר רבינוביץ' לשני תפקידים, הן כעוזר מנכ"ל והן כמרכז רפורמה, קיבל תוקף על-ידי בית-הדין. יתר על כן, ככל שמר רבינוביץ' משמש בפועל כמרכז רפורמה, הרי שמצב זה אינו תקין, אינו עולה בקנה אחד עם פסיקת בית-הדין ומנוגד לכללי המינהל התקין".

לעצם בקשתו של בן-מנחם קובע שטרוזברג כי "עד לקבלת החלטת בית-הדין בהליך העיקרי המתנהל בעניינו של מר רבינוביץ', אין לשלם לעובד כל שכר מעבר לקבוע בחוזר נש"מ המסדיר את תנאי השכר של עוזר המנכ"ל".

ברשות השידור סירבו להתייחס לטענות משרד האוצר ומסרו בתגובה כך: "הנהלת רשות השידור פועלת על-פי החוק ותמשיך לפעול על-פי החוק. כל מטלה שמבצע זליג רבינוביץ' ברשות השידור היא כזרועו הארוכה של המנכ"ל. מצער מאוד שגורמים אינטרסנטיים הפועלים ממניעים אישיים ולא ענייניים עושים ספינים באמצעי התקשורת כדי לנסות ולחבל ברפורמה המתקרבת, שאמורה לחלץ את רשות השידור מהמצוקה ומהחוליים בהם היא שרויה. בלעדי הרפורמה אין לרשות השידור תקומה".

כמו כן, הכלב אכל את המחברת

בעוד שתגובתה הרשמית של הנהלת רשות השידור מעלה על נס את הרפורמה, שהתחילה באופן רשמי ב-1 בחודש זה, מעשיו בפועל של המנכ"ל מעמידים בסימן שאלה את מחויבותו לפיקוח ראוי על מהלכי הרפורמה.

אתמול נשלחה מטעמו של המנכ"ל בן-מנחם ליו"ר ועדת המעקב על הרפורמה, אורי ארבל-גנץ, הודעה בזו הלשון: "המנכ"ל לא יוכל להשתתף בישיבה שתתקיים ביום ה' 6/12/12 בשעה 12:30, מסיבה של בדיקות רפואיות חשובות שנקבעו מבעוד מועד. ההזמנה לישיבה ביום ה' ה-6/12/12 התקבלה בלשכתנו ביום ב' 3/12/12 בשעה 15:19".

כזכור, גם בעבר התקשתה ועדת המעקב לרפורמה להיוועד ולקבל דיווחים שוטפים על התקדמות ההכנות לרפורמה וביצועה. למעשה, עד היום התקיימה רק פגישה אחת (ובה דיווח מנכ"ל הרשות כי "לא יהיה עוד צורך בתפקיד 'מרכז רפורמה' לאור הכוונה לבחור במכרז משנה למנכ"ל, שעיקר תפקידו יהיה יישום הרפורמה והטמעתה"). ביטול השתתפותו של מנכ"ל הרשות בישיבה פוגע בצורה משמעותית ביכולתה של ועדת המעקב למלא את ייעודה. העיתוי, יומיים לפני התכנסותה, גרם ליו"ר ועדת המעקב, ארבל-גנץ, להשיב אמש במכתב ארוך ולגלגני.

"מר בן-מנחם – לילה טוב", כתב. "בראשית – ברצוני לאחל לך בריאות טובה לקראת הבדיקות החשובות והדחופות הצפויות לך ביום חמישי הקרוב. [...] אני מניח כי תשובתי היתה מסתיימת כאן אילולא הסייפא של הודעת מזכירתך הבכירה, גב' שולי אלנר, לפיה 'ההזמנה לישיבה ביום ה' ה-6/12/12 התקבלה בלשכתנו ביום ב' 3/12/12 בשעה 15:19'.

"ואולם למקרא ההסבר, שלא לומר ההצטדקות שבהודעתה של גב' אלנר, משהו באחורי ראשי החל מהבהב ומצלצל. אתה יודע, מר בן-מנחם, מין צלצול מציק שכזה הטורד את מנוחתו של אדם. משך מספר שעות לא הבנתי מהיכן הגיע הטרטור המטריד ועל שום מה. משהו בתאי הזיכרון הרדומים שלי (שהיו עסוקים אותה שעה דווקא בקטלוג תשובתך האחרונה לבית-הדין בעניין אחר הקשור בהתנהלות לשכתך) החל לנוע באי-שקט.

"והנה, לאחר שניסיתי משככי כאבים שונים שמיאנו לסייע לראשי, מצא עבורי דווקא הראש החכם של מערכת הדוא"ל את המזור. לתדהמתי הרבה-מאוד-מאוד, מצאתי כי בהודעה שנשלחה אל חברי ועדת הרפורמה – ואליך, כמו גם אל מזכירתך הבכירה, גב' אלנר – ביום 13 בנובמבר, בשעה 15:21, נודעת לראשונה בדבר ישיבתה של ועדת המעקב אחר הרפורמה המתוכננת ליום חמישי הקרוב.

"[...] באופן שאני משוכנע כי אין לו כל קשר לבלבול בלשכתך, סדר היום שנקבע לישיבתה של ועדת הרפורמה ביום חמישי הקרוב כולל: דיווח מיו"ר איגוד העיתונאים בנוגע להתקדמות או לאי-ההתקדמות במו"מ עם הרשות; והעיכוב והשיהוי המתמשך מאוד במינוי סמנכ"ל כוח אדם לרשות השידור וביתר דגש בתקופה כה מורכבת וחשובה זו.

"אני בטוח ומשוכנע ולמעשה כמעט יודע בוודאות מוחלטת כי כוח עליון מנע מהודעת האימייל שנשלחה אליך ואל מזכירתך בו זמנית ובמקביל לפני שלושה שבועות מלהגיע אליכם"

"אני בטוח ומשוכנע ולמעשה כמעט יודע בוודאות מוחלטת כי כוח עליון מנע מהודעת האימייל שנשלחה אליך ואל מזכירתך בו זמנית ובמקביל לפני שלושה שבועות מלהגיע אליכם. [...] אני מניח כי לאחר שנבקש ממזכירתך הבכירה, הגב' אלנר, להפוך ביומנך חזור והפוך, נמצא את המועד המתאים גם לך להופיע בפני חברי ועדת הרפורמה – להזכירך: אלה הם נציגי הציבור שבישיבת המליאה האחרונה, ביום 26 בנובמבר, ציינת כי אתה מזמין אותם לפקח על פעילותכם המקצועית ברשות השידור ובמקביל ביקשת כי לא יתערבו בפעילותכם המקצועית – כך שיהיה בידך לענות באופן מקצועי, מלומד, כן, מבוסס ואמיתי לכל שאלותיהם.

"שהרי כך, ורק כך, יוכלו הם למלא את שליחותם הציבורית שלשמה מונו לתפקידיהם במליאת רשות השידור. שליחות, אשר אני משוכנע כי מונחת כנר לרגליך ושאותה אתה פועל ללא לאות לכבד".

בתגובה למכתבו של ארבל-גנץ נמסר מרשות השידור: "אין תגובה".

עוד על מנכ"ל הרשות הנוכחי יוני בן-מנחם

טעויות צריך לתקן / חנוך דאום

החבורה האלימה שהשתלטה על רשות השידור נוהגת שם בבריונות ונטפלת לקורבנותיה כמו טורף אכזר

יוני בן-מנחם עושה כל מיני דברים / יובל דרור

קווים לדיוקנו הפוטו-ויזואלי של מנכ"ל רשות השידור, כפי ששירטט אותם הוא עצמו