מעברם של עובדי "פנאי פלוס" למערכת ynet אינו מסמן מיזוג צפוי בין שני כלי התקשורת, אלא את הקמתו האפשרית של אתר אינטרנט חדש. כך טוענים באי-כוחו של ynet בתגובה שהעבירו ביום שלישי האחרון לבית-הדין הארצי לעבודה.

"במערכת ידיעות-אינטרנט שוקלים בימים אלה להקים אתר אינטרנט חדש שיעסוק ברכילות של עולם הבידור הישראלי", נכתב בתגובה. "במסגרת זו מתכננים בידיעות-אינטרנט [החברה המפעילה את ynet] לעשות שימוש בידע ובמומחיות של עובדים מסוימים המועסקים בגוף אחר הקרוי 'פנאי פלוס'".

בהמשך התגובה, שהוגשה על-ידי עורכי-הדין אריאל שמר, אשר סלע וענת בש, נטען כי "אין בהקמת אתר האינטרנט לעיל השלכה כלשהי על מי מהעובדים המועסקים בידיעות-אינטרנט ואין כוונה לצמצם את מצבת העובדים אצל המערערת בעקבות הקמת אתר זה. יתרה מכך, הצפי בהנהלת ידיעות-אינטרנט הוא שהקמת האתר החדש תוביל להרחבת הפעילות בידיעות-אינטרנט ולהגדלת מצבת העובדים במערערת".

התגובה נמסרה במסגרת הערעורים ההדדיים על קביעת בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו כי ארגון העיתונאים בישראל, שהוקם במסגרת הסתדרות העובדים הכללית, הוא הארגון היציג של עיתונאי ynet.

בדיון האחרון שנערך בתיק טען עו"ד אמיר בשה, בא-כוחו של ארגון העיתונאים, כי בואם של אנשי "פנאי פלוס" למערכת ynet מלמד על אפשרות למיזוג בין עיתון הבידור למדור הרכילות של האתר, מה שעלול להוביל לפיטורים. בארגון העיתונאים מחו על הנעת מהלך זה בלי התייעצות מוקדמת עם נציגיהם. לדבריהם, התפתחות זו עומדת בניגוד להצהרות החוזרות של הנהלת האתר כי לא צפויים כל שינויים מבניים עד לשלהי 2015.

בתגובתם חוזרים באי-כוחה של הנהלת ynet ומדגישים כי "לא מתקיימים כיום כל שינויים מבניים בידיעות-אינטרנט". לטענתם, "הקמת אתר אינטרנט כאמור לעיל איננה באה בגדר שינוי מבני רלבנטי ואין בהקמתו השלכה כלשהי על מצבת העובדים בידיעות-אינטרנט, ובכל מקרה מדובר בתחום המצוי במסגרת הפרוגרטיבה הניהולית של המערערת כמעסיק".

59352-10-13