יום לאחר פרסום החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, להעמיד לדין את עיתונאי "הארץ" אורי בלאו, פירסמה אגודת העיתונאים בתל-אביב את עמדתה. אחרי אגודת העיתונאים בירושלים, ארגון העיתונאים החדש ומועצת העיתונות, גם אגודת העיתונאים בתל-אביב ביקרה בחריפות את החלטת היועץ. "סיכול ממוקד של חופש הביטוי", הגדירה זאת האגודה. "נפעל בכל דרך חוקית לביטול ההחלטה האומללה של היועץ", הבטיחה, ועוד כהנה וכהנה.

אך במקביל לעמדה החד-משמעית הזו נשמעים גם קולות אחרים מכיוון האגודה. מהם מרומזים, מהם בוטים יותר. כך, לדוגמה, יוזמי הפגנת העיתונאים מול משרד המשפטים בירושלים הציגו אותה כהפגנה המשותפת לארגון החדש ולשתי האגודות הוותיקות, אך בפועל לא נכח בהפגנה ולא נשא בה דברים אף נציג רשמי של האגודה בתל-אביב. רק נציגי ארגון העיתונאים והאגודה הירושלמית נשאו דברים בגנות החלטת היועץ.

מנכ"ל אגודת העיתונאים תל-אביב יוסי בר-מוחא (צילום: "העין השביעית")

מנכ"ל אגודת העיתונאים תל-אביב יוסי בר-מוחא (צילום: "העין השביעית")

כמה ימים לאחר מכן הציג מנכ"ל אגודת העיתונאים בתל-אביב, יוסי בר-מוחא, עמדה שונה ביחס להחלטת היועץ. מעל דפי העיתון "בשבע" הבטיח להגן על חופש העיתונות וחופש הביטוי, אך לאחר מכן אמר כך: "כאן מדובר במקרה מיוחד. המקרה של אורי בלאו הוא מקרה בעל שני פנים. הפן האחד הוא חשיפה לחומרים מסווגים וסודיים בכמות אדירה, ואין אנו כאזרחי המדינה יודעים מה הם המסמכים ועד כמה הם מסוגלים לפגוע בצה"ל ובבטחון המדינה. על כן אני אישית טוען שאסור לנו להיכנס לנבכי נשמתו של היועץ הממשלתי בשל החלטתו. מה גם שהוא מבכירי מערכת האכיפה, אם לא הבכיר שבהם.

"הפן השני הוא שאורי בלאו ועיתון 'הארץ', לאחר חשיפת המסמך, עשו מעשה שלא ייעשה בכך שבעצם פרסום המסמך הם חשפו את המקור. זהו מעשה חמור שפוגע בחופש קבלת המידע לפרסום ובחופש העיתונאות [...] הייתי מציע לנו העיתונאים ללמוד מהמקרה הזה להבחין בין טוב לרע, ודי לחכימא ברמיזא. ולצערי, במקרה הזה העיתונאות נוהגת כמו מי ש'טובל ושרץ בידו'".

אם לא די בכך, היועץ המשפטי של אגודת העיתונאים בתל-אביב, עו"ד אילן בומבך, התבטא בחריפות גדולה נגד בלאו. "אם יש עבריין עיקרי – זה אורי בלאו", אמר עו"ד בומבך לחדשות ערוץ 2. "ההחלטה של היועץ היתה מחויבת המציאות", אמר לערוץ 7. עו"ד בומבך, יש לציין, לא התבטא כך כיועץ המשפטי של אגודת העיתונאים בתל-אביב, אלא מתוקף היותו בא-כוחה של ענת קם. תחת כובע זה התראיין לאמצעי התקשורת ואמר כי מרשתו מתכוונת להגיש נגד בלאו תביעת נזיקין.

בשיחה עם "העין השביעית" הבהיר עו"ד בומבך כי הוא נמנע באופן עקרוני ממצבים שבהם יש חשש לניגוד עניינים. יחד עם זאת, הסביר כי במקרה הנוכחי אין אף צל צלו של חשש לניגוד עניינים העולה מהיותו היועץ המשפטי של אגודת העיתונאים מחד, ובא-כוחה של ענת קם מאידך. זאת משום שלדבריו, יש להפריד בין התביעה הפלילית של המדינה נגד בלאו ובין התביעה האזרחית שקם מתעדת להגיש נגד עיתונאי "הארץ". בתשובה לשאלה על התבטאותו בערוץ 7, שלפיה החלטת היועץ להעמיד את בלאו לדין היא מחויבת המציאות, הסביר עו"ד בומבך כי הוא מחזיק בדעה זו בשל נסיבות המקרה המיוחדות – היחס של העיתונאי למקור, והעונש הכבד שקיבל המקור.

יו"ר האגודה בתל-אביב, רותם אברוצקי, אמר כי שמע מעו"ד בומבך את הנימוקים מדוע אין לדעתו ניגוד עניינים במקרה זה, והשתכנע. ככל שידרשו חברי האגודה דיון בעניין כפל התפקידים של עו"ד בובמך, הוסיף אברוצקי, יתקיים דיון כזה.

אשר להפגנה בירושלים, אברוצקי אומר כי לא היה בארץ בעת ארגונה וכי בדיעבד היה מקום לשגר אליה נציג של האגודה התל-אביבית. ביחס לעמדות שהביע מנכ"ל האגודה, אברוצקי טען כי בר-מוחא הוא אדם פרטי. "הוא לא דובר של האגודה, הוא לא מוסמך להיות דובר של האגודה, הוא גם לא רוצה להיות דובר האגודה", הוסיף.

לדברי אברוצקי, ההודעה שהוציאה האגודה לאחר החלטת היועץ המשפטי לממשלה נעשתה בלא שהתקיים לפני כן דיון ארוך ועקרוני במוסדות האגודה והיא משקפת את עמדתו שלו, כיו"ר. דיון כזה יתקיים באגודה בקרוב, הבטיח אברוצקי, לצד ערב פומבי ובו דיון נרחב שבו יושמעו כל הדעות על הפרשה.